REQUISITS D’ADMISSIO

Conforme a l’article 7 dels Estatuts de la ASSOCIACIO DE CRIMINALISTES, EXPERTS FORENSES I INVESTIGADORS PRIVATS (ACEFIP), podràn sol·licitar l’admissió com a socis les persones físiques majors d’edat que reuneixim alguna de les següents condicions:

  1. a) Disposar d’un títol acadèmic en Criminalística, Ciències Forenses, Investigació (*) o Criminologia, que sigui declarat suficient per la Junta Directiva.

    b) Acreditar experiència professional suficient en Criminalística, Ciències Forenses, Seguretat Privada o Pública(**), Investigació o Criminologia a la Junta Directiva.

(*) S’haurà d’acreditar estar en disposició de la T.I.P. tal i como estableix la Llei de Seguretat Privada.

(**) Segons acord de la Junta Directiva, els professionals que pertanyin a la Unitat de Policia Científica de qualsevol dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, o que estiguin adscrits como a metge o psicòleg forense a qualsevol Jutjat es acreditació suficiene als efectes de l’apartat b) de l’article 7.