CRIMINALISTES – EXPERTS FORENSES – CRIMINOLEGS          INVESTIGADORS PRIVATS – PERITS JUDICIALS

 

 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

Article 24.2. “Tanmateix, tots ténen dret al Jutge ordinari predeterminat per la Llei, a la defensa i a la assistència de lletrat, a ser informats de l’acusació formulada contra ells, a un procés públic sense dil·lacions indegudes i amb totes les garanties, a utilitzar els mitjans de prova pertinents per a la seva defensa, a no declarar contra sí mateixos, a no confessar-se culpables i a la presumpció d’innocència.”

 

PRÒXIMAMENT LA NOSTRA REVISTA

logo_revista-01